הדפסה ישירה למדפסת מדבקות

הדפסה ישירה מתוך דפדפן אינטרנט מאפשרת להדפיס שטר מטען במדפסת המדבקות לוקלית או רשתית ללא פתיחת החלון של בחירת המדפסת.

תהליך הדפסה מתאפשר יל ידי התקנה של רכיב ActiveX של חברת OPSI שינוע בינלאומי בע"מ.

הוראות התקנה על דפדפן Internet Explorer

רכיב מותקן במחשב שלך וניתן לשימוש!

דרישות מערכת להתקנת UPS Thermal ActiveX Control
 1. התקנת תשתית של Microsoft .NET Framework Version 2.0
 2. התקנת רכיב UPS Thermal ActiveX Control

הוראות התקנה על דפדפן Google Chrome

דרישות מערכת להתקנת ff-activex-host plugin
רכיב הזה מאפשר הפעלה של UPS Thermal ActiveX control על דפדפנים Mozilla Firefox ו- Google Chrome
 1. הורדת התקנה של PLUGIN:
  http://ff-activex-host.googlecode.com/files/ffactivex-setup-r37.exe
 2. יש ללחוץ על לכפתור ffactivex-setup-r37.exe על מנת להפעיל את ההתקנה :
דרישות מערכת להתקנת UPS Thermal ActiveX Control
 1. הורדת תוכנת התקנה מקישור הזה:
  UPS Thermal ActiveX Control
 2. יש ללחוץ לכפתור Save שמפיע בתחתית של חלון הדפדפן על מנת להריד את ההתקנה:
 3. יש ללחוץ לכפתור SetupUPSActivex.msi על מנת להפעיל את ההתקנה:

הוראות התקנה על דפדפן Mozilla Firefox

דרישות מערכת להתקנת ff-activex-host plugin
רכיב הזה מאפשר הפעלה של UPS Thermal ActiveX control על דפדפן Mozilla Firefox
 1. הורדת התקנה של PLUGIN עבור הדפדפן Mozilla Firefox:
  http://ff-activex-host.googlecode.com/files/ffactivex-setup-r37.exe
 2. יש ללחוץ לכפתור Continue שמפיע בתחתית של חלון הדפדפן על מנת להמשיך בהתקנה:
 3. יש לאשר התקנה של Plugin על ידי לחיצה על כפתור Install:
דרישות מערכת להתקנת UPS Thermal ActiveX Control
 1. הורדת תוכנת התקנה מקישור הזה:
  UPS Thermal ActiveX Control
 2. יש ללחוץ לכפתור Save שמפיע בתחתית של חלון הדפדפן על מנת להריד את ההתקנה:
 3. יש ללחוץ לכפתור SetupUPSActivex.msi על מנת להפעיל את ההתקנה:

צוות המומחים שלנו ישמח לענות על כל שאלה

חזרה לעמוד הבית